Sök och ersätt på en WordPressida

De flesta med en hemsida har den för att det är roligt, men få tycker det är roligt att göra samma sak om och om igen. Det finns enkla lösningar för den som vill automatisera processen.

Publicerad 8 juli 2021

Om du har en hemsida en tid och intresserar dig för mer än att skriva texter på den kommer du förr eller senare vilja byta ut något på många sidor. Det kan till exempel vara att du klippt in text direkt från en ordbehandlare i den visuella redigeraren. Då har du fått med en del kod du inte vill ha kvar. Du kanske insett att koden i alla länkar borde ändras.

Det finns flera olika metoder för att ändra detta. Bortsett från sistnämnda är det risk för fel. Se därför till att ha en backup.

I det här exemplet har vi insett att det är bättre att öppna länkar i en annan flik i nätläsaren.

En vanlig länk ser ut så här:

<a href="https://gorenhemsida.se/">Synlig text skrivs här</a>

För att öppna i en ny flik utan att riskera säkerheten ska vi byta ut det mot det här:

<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://gorenhemsida.se/">Synlig text skrivs här</a>

Med ett tillägg

Installera tillägget Better Search Replace. Det ger dig möjligheter till att söka efter text i en databas och ersätta med en annan. Tillägget är gratis.

När du installerat tillägget klickar du på Verktyg->Better Search Replace i menyn.

I första rutan du får upp väljer du vilka tecken du ska byta. Du behöver hitta något som finns på alla platser där du vill sätta in den extra koden, men inte på någon annan plats. Det är inte svårt i vårt exempel, alla länkar ska bytas ut. Vi kan till exempel ta den här koden:

<a href=

I nästa ruta lägger vi till den samma koden, men nu tar vi även med det som måste med för att länkarna ska öppnas i nya flikar. Var noga så det inte kommer ett mellanslag i början eller slutet som inte ska vara där.

<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href=

Nästa steg är att välja de tabeller i databasen vi ska ändra. I vårt tillfälle ska vi ändra i texten på sidorna. Det hittar du i en tabell som har någon text och slutar på «_posts». Av säkerhetsskäl är den första delen av texten hemlig, i alla fall om du läst min artikel om säkerhet. Denna tabell innehåller både inlägg och sidor.

Längst ned finns en ruta som gör att du kan bestämma om du vill se hur många ersättningar den kommer göra, utan att något ändras.

Tryck på kör.

Kontrollera om sidan fungerar.

Eftersom man sällan behöver göra detta kan du radera Better Search Replace. Tillägg gör sidan långsammare, du vill därför bara ha de som används.

Sök och ersätt i databasen

En lika lätt metod som över är att ändra direkt i databasen. Logga in på kontrollpanelen för ditt webbhotell. Gå in på PHP My admin.

Till vänster har du en lista med dina databaser. Klicka på plustecknet för databasen för din hemsida. Du får nu upp en lista över tabeller. Dubellklicka på tabellen med texten för dina sidor.

Du ska nu ha få upp tabellen. Klicka på ”Sök” som du hittar över tabellen och därefter ”Sök och ersätt”.

Skriv in vad du ska söka upp och vad det ska ersättas med precis som i exemplet över. Välj vilken kolumn du ska ersätta i. I vårt exempel är det post_content.

Manuell redigering

Att ändra på alla platser manuellt kan ta tid, men kan i bland vara enda alternativet. Ska du ändra i texten på sidor och inlägg kan du göra det i kontrollpanelen.

Gå till översikten över sidor och sök efter den kod du ska byta ut. Du kommer få upp en lista över alla sidor som har denna text, även om det är kod som inte visas för besökare.

Gå in på alla inlägg och ändra. Håll in Ctrl när du klickar på en länk. Då öppnas den i en ny flik, vilket är mer praktiskt när du ska ändra på många sidor.

Gör samma sak för inlägg.

Ska du ändra i databasen för en annan tabell går du in på PHP My Admin. Hitta tabellen du ska ändra i och dubbelklicka i den ruta som ska ändras.

Göra ändringar lättare i framtiden

Som du ser kan man spara tid om det man ska ändra har en unik text. Om du misstänker att du kommer ändra något på många sidor bör du därför se till att detta är unikt. Kan du lägga till något på dessa platser för att du ska kunna söka efter något bara där?

En annan möjlighet är att använda shortcode. Läs mer om det i min artikel Shortcode på WordPress. Om det är design kan det ofta lösas med CSS.