Shortcode i WordPress

Shortcodes gör att du slipper göra samma sak om och om igen. Speciellt om du ibland behöver göra ändringar kan det spara tid.

Ibland vill du att samma sak ska visas på många sidor. Det kan vara en bild där du berättar för din besökare att de även kan följa dig på sociala medier. Kanske har du alltid ett erbjudande du vill visa fram på de flesta sidor.

Att skriva samma sak om och om igen tar tid. För att inte tala om hur mycket tid du måste lägga på att ändra på alla sidor när du inser att du borde skrivit något annat.

Lösningen är shortcodes.

Att lägga till en shortcode är enkelt och kan spara mycket tid. En shortcode består av två delar. Första delen är en kod du klistrar in i functions.php. Till exempel den här:

function get_namnpashortcode($atts) {
    return '<p>Skriv din kod här. Glöm inte att du ska skriva i <a href=https://www.gorenhemsida.se/grunlaggande-html/>HTML</a>. Om du ska ha text måste du starta med p-taggen.</p>
    ';
}
add_shortcode('namnpashortcode', 'get_namnpashortcode');

Den andra delen består av kod i WordPress redigerare. Koden ska skrivas i den visuella redigeraren, inte i textredigeraren.

Koden är namnet på din shortcode mellan [ och ]. I mitt exempel ska jag skriva [namnpashortcode]. Då ska jag få följande resultat:

Skriv din kod här. Glöm inte att du ska skriva i HTML. Om du ska ha text måste du starta med p-taggen.