Grunläggande HTML

Att kunna grundläggande HTML underlättar arbetet med en hemsida. Några få koder och hur de sätts upp kommer göra ditt skrivande lättare.

Även om du gör en hemsida i WordPress är det bra att kunna de mest grundläggande HTML koderna, eller i alla fall veta hur de fungerar. Ibland kommer du se att det blir underliga fel som du inte kan rätta på i den visuella redigeraren i WordPress, speciellt om du kopierar in text. Då kan du bli tvungen att gå över till textredigeraren och åtgärda problemet.

Den HTML du behöver kunna är den som förekommer i texter. Koden anger hur saker ska visas.

Koden delas in i starttaggar och sluttaggar. Du skriver koden mellan < och >. Taggarna kommer inte visas på sidan. Sluttaggen är den samma som starttaggen, men har i tillägg en / efter <.

Vi kan ta andra stycket i den här artikeln som exempel, men nu vill vi skriva”HTML” med fet stil. Då skriver vi:

<p>Den <b>HTML</b> du behöver kunna är den som förekommer i texter. Koden anger hur saker ska visas.</p>.

De viktigaste taggarna är:

  • <a href=en adress till en hemsida>: Länk. Sluttaggen är bara </a>.
  • <b>: Fet stil.
  • <br>: Ny rad utan att börja på nytt stycke. Denna saknar sluttagg.
  • <h1>, <h2> och så vidare: Rubrik. Som standard har wordpress H1 till H6 där höga siffror anger mindre rubriker.
  • <k>: Kursiv stil.
  • <ol>: Nummrerad lista.
  • <p>: Stycke.
  • <ul>: Punktlista.

Kan du dessa, eller vet var du kan slå upp dem kommer du klara dig de flesta tillfällen när du behöver skriva HTML.koder.