Skapa ett child theme i WordPress

Teman uppdateras med jämna mellanrum. Gör de inte det bör du välja ett annat tema. Ändringar du gör direkt i filerna riskerar att försvinna vid uppdateringar. Därför ska vi skapa något som kallas för ett child theme.

Många behöver aldrig ändra utseendet genom att ändra i filerna på servern hos sitt webbhotell. Det mesta kan ordnas i WordPress kontrollpanel.

Ett child theme använder i första hand filerna som du har i childtheme-mappen på ditt webbhotell, men saknas en fil väljer den istället motsvarande fil i parent theme.

För att skapa ett child theme går du till till mappen på servern hos ditt webbhotell. Skapa en ny mapp som har samma namn som det tema du ska använda, men lägg till ”-child”. I mitt tillfälle heter mappen ”vantage-child”.

Skapa en fil i din nya mapp som heter ”style.css”. Klistra in och ändra följande kod.

/*
Theme Name : (Namnet på ditt child theme, till exempel namnet på parent theme och avluta med ”child theme”)
Description: (Du kan till exempel skriva ”Child theme of Vantage”
Author: (Ditt namn)
Template: (Namn på mappen till ditt parent theme. Detta måste vara exakt.)
Version: 1.0.0
*/

Skapa en fil som du ger namnet ”functions.php” i din chiltheme mapp.

Klistra in följande kod:

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' );
function enqueue_parent_styles() {
wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' );
}

Du kan nu gå till teman i WordPress kontrollpanel och aktivera ditt nya tema.

 

Nu kan du börja redigera din child theme utan att dina ändringar riskerar att försvinna vid nästa uppdatering. Grunderna i hur du redigerar ditt tema skriver jag om på nästa sida.